Disclaimer

Aan de inhoud van onze website hebben we de grootste zorg besteed. Wij vinden het leuk als je delen van onze site gebruikt, maar stel ons eerst even op de hoogte. Ondanks de zorgvuldige samenstelling kan Mink Auto's geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele fouten in de tekst of beelden. Ook aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. We behouden ons te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar iemand van op de hoogte te hoeven stellen. Mocht u toch een foutje ontdekken, stellen we het erg op prijs als we een mailtje van u mogen ontvangen via info@minkautos.nl